maanantai 8. elokuuta 2011

Mikä onkaan tämä uusi pankki EVM ?
Kyseessä on luxemburgilainen yritys (pankki), jonka perustamisesta päätetään Suomenkin eduskunnassa vielä tämän kuun aikana, josta Katainen jätti luonnoksen 13.5.2011 eduskunnalle.

EVM (Euroopan vakausmekanismi) myötä EU:ssa tehdään poliittisen eliitin ajamana erillissopimus, että voidaan perustaa talouskriisillä pelaava liikepankki lisää. Se, EVM pankki on veroista vapautettu ja muistakin varallisuuden keräämistä haittaavista määräyksistä, esim. kansainväliset sopimukset, EU:n omista tarkistuselimistä, läpinäkyvyydestä toiminnassa jne.

Valtiot ja veronmaksajat sidotaan ko. pankin toiminnan mielihaluihin ja kaiken maksavat viime kädessä - me veronmaksajat.

Vakauden ja hyvinvoinnin lisäämisen sijaan EVM on todellinen pankkiryöstö, sen nimellinen laillisuus taataan muutoksilla euroalueen jäsenmaiden lainsäädännössä.

EVM:lle on määrä sopia erioikeudet jäsenvaltioiden alueella, koskien lähes kaikkia mahdollisia yritystoiminnalle ns. haittaavia määräyksiä toimintansa alueelta.

EVM on sopimuksen 1 artiklan mukaan kansainvälinen rahoituslaitos, jäseninä euroalueeseen kuuluvat maat. EVM:n kokonaispääoma 700 miljardia euroa, joka jakautuu
seitsemään miljoonaan 100 000 euron suuruiseen osuuteen. Suomenkin osuudeksi on kaavailtu noin 1,5 miljardi euroa, jo maksettujen tukien lisäksi.

EVM :n jäsenet sitoutuvat ehdoitta ja peruuttamattomasti maksamaan osuutensa pääomasta osallistumisosuutensa mukaisesti. Jäsenet (valtiot) maksamat kaikki pääomamaksunsa sopimuksen mukaisesti ajallaan. Jäsen ei vapaudu maksuvelvollisuudestaan, vaikka siitä tulisi EVM:n tuensaaja.

Loppuhuipennukseksi, ulkoisen tilintarkistuksen suorittaa EVM:n hallintoneuvoston
hyväksymä tilintarkistaja. EU:n tilintarkistustuomioistuimella ei ole roolia EVM:n tilintarkistuksissa. Siis sen hoitaa ulkopuolinen yksityinen firma, eikä EU:n omat toimielimet pääse tutustumaan tilitietoihin.

Kyseessä on siis poliittisen eliitin projekti, jolla viedään EU liittovaltioksi ja murennetaan
Suomen loppukin oma päätösvalta, sekä määrätään kansalaiset maksamaan rahakeinottelijoiden aiheuttamat järkyttävät seuraukset. Näin ”meidän” omat Jyrkit, Jutat ja Paavot toimivat.

(Kirjoitukseni lähteenä on Antti Ronkaisen tutkimus ko. asiasta.)

Jori Porspakka

maanantai 1. elokuuta 2011

hyvinvointivaltio pelastettava!: Ylittikö Tuusulan kunnanjohtaja valtuutensa ?

hyvinvointivaltio pelastettava!: Ylittikö Tuusulan kunnanjohtaja valtuutensa ?

Ylittikö Tuusulan kunnanjohtaja valtuutensa ?

VRGroup Oy ilmoitti joulukuussa 2010 lopettavansa 4 rautatieasemaansa, Jokelan asema lipunmyynteineen, myös. Tästähän seurasi laajat kampailut, aina eduskuntaa myöten, kansanliike keräsi myös adressiin 4844 allekirjoitusta "Jokelan asema säilytettävä" puolesta.

Talvella 2011 kunnanjohtaja kertoi julkisesti Keski-Uusimaa lehdessä olleessa jutussa, ilmoittaneensa VR:n pääpomolle Arolle, että Tuusulan kunta ei tue asemaa, eikä lipunmyyntiä
"koska se ei kuulu kunnan toimialaan" Ja tällä kielolla katson, että kunnanjohtaja Joensivu sekä ylitti toimivaltansa, että aiheutti täydellisen hiljaisuuden VRGroup Oy:n kanssa, Jokelan rautatieaseman toiminnan jatkamiseen.

Tästä seurasi Jokelan aseman tilanteen kohdalla hiljaisuus koko kevään 2011. Kaikki muut kunnat Iisalmi Kemijärvi ja Pietarsaari hoitivat asematoimintansa jatkumisen VR:n kanssa kuntoon.

Vasta nyt kesän 2011 alkaessa (kuntalaisaloitteeni johdostako?) kunnan tekninen toimi sai tehtäväkseen järjestää VR kanssa kokouksen, aiheena Jokelan asema. Ja lehtitietojen mukaan
VR:n kanssa tapaamiset ovat olleet jäissä juuri Tuusulan kunnanjohtajan, talvella esittämänsä
kielteisen kannan vuoksi.

Onkin kysyttävä, onko tähän kunnanjohtajan päättämään "ei tukea Jokelan asemalle" myös
kuntapoliitikkojen tuki ? Vai toimiko kunnanjohtaja vain omilla luvilla ? Eli, veikö kunnanjohtaja valtuutettuja (myös Jokelalaisia), kuten suomalaisessa sanonnassa "pässejä narussa" ?
---

keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

Tuusulan on syytä tukea kunnan ainoaa rautatieasemaansa

Julkaistu Helsingin Sanomissa 21.6-11 lyhennettynä

Huolimatta Jokelan asukkaiden laajasta tuesta Jokelan rautatieaseman palveluiden jatkamisen puolesta on kunnan päättävä johto ollut nihkeä lähtemään neuvotteluihin, jossa kunta tekisi Kemijärven ja Iisalmen kaltaisen sopimuksen VR Group Oy:n kanssa.

On selvää, ettei aloitteeni Tuusulan kunnalle ole ongelmaton toteuttaa. Eikä ole etenkään miellyttävää tukea VR Oy:tä kunnan varoista. Noin 5000 henkilön allekirjoittama adressi aseman puolesta kertoo kuitenkin kuinka tärkeästä asiasta on kysymys jokelalaisille junankäyttäjille. Mahdollinen tukitoimien suuruus olisi vain joitain prosentteja tänäkin vuonna jaettavista (350.000 euroa) harkinnanvaraisista tuista ja avustuksista.

Nykytilanteen on aiheuttanut poliitikkojen päätökset jotka alkoivat jo Lipposen sateenkaari hallituksesta, jolloin VR yhtiöitettiin. Tämän toimenpiteen jälkeen ex- VR on edennyt vaikeuksista toiseen; henkilökuntaa on vähennetty ja junatekniikka on yskinyt eikä talvistakaan ole selvitty.

Näistä vaikeuksista huolimatta junankäyttäjät eivät ole luopuneet käyttämästä työmatkoihinsa junaa. Tämän uskollisuuden pitäisi olla kannuste VR Group Oy:lle kehittää toimintaansa, myös Jokelan aseman kohdalla.

VR Group Oy on valtionyhtiö. Eduskunnalla on päätösvaltaa saattaa se oikeille raiteille myös asemapalveluissa. Kansanedustajaehdokkaita kiinnosti kyllä olla esillä tukemassa palvelujen jatkamista. Heillä riitti voimia olla esillä mm. adressin jättötilaisuudessa eduskunnassa mutta teot ovat olleet samaa luokkaa kuin valtionyhtiöiden vastuuministerillä Häkämiehellä, - käsien levittelyksi se jäi.

Tuusulalaiset kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut ovat edelleen avainasemassa tulevissa päätöksissä VR Group Oy kanssa, viedä asia liki 5000 allekirjoittajan vaatimaan tulokseen - säilyttää Jokelan asema lipunmyynteineen.

Samaan aikaan Jokelan asemakamppailun kanssa on suuri joukko Tuusulan kunnanvaltuutettuja lähtenyt mukaan aloitteeseen jonka tarkoituksena olisi saada harjoitusjäähalli Jokelaan. Tämän hankkeen kustannukset olisivat noin 2,5 milj.euroa kunnalle. Herää väistämättä kysymys mihin halutaan satsata; tavallisen ihmisen tarpeisiin
vai lajiin, jolle Jokelasta ei löydy edes harrastajaseuraa.


---
Jori Porspakka
Jokela

maanantai 6. kesäkuuta 2011

Tuusulan on syytä tukea kunnan ainoaa rautatieasemaansa Jokelaa

Huolimatta Jokelan asukkaiden laajasta tuesta Jokelan rautatieaseman palveluiden jatkamisen puolesta on kunnan päättävä johto ollut nihkeä lähtemään neuvotteluihin, jossa kunta tekisi Kemijärven ja Iisalmen kaltaisen sopimuksen VR Group Oy:n kanssa.

On selvää, ettei aloitteeni Tuusulan kunnalle ole ongelmaton toteuttaa. Eikä ole etenkään miellyttävää tukea VR Oy:tä kunnan varoista. Noin 5000 henkilön allekirjoittama adressi aseman puolesta kertoo kuitenkin kuinka tärkeästä asiasta on kysymys jokelalaisille junankäyttäjille. Mahdollinen tukitoimien suuruus olisi vain joitain prosentteja tänäkin vuonna jaettavista (350.000 euroa) harkinnanvaraisista tuista ja avustuksista.

Nykytilanteen on aiheuttanut poliitikkojen päätökset jotka alkoivat jo Lipposen sateenkaari hallituksesta, jolloin VR yhtiöitettiin. Tämän toimenpiteen jälkeen ex- VR on edennyt vaikeuksista toiseen; henkilökuntaa on vähennetty ja junatekniikka on yskinyt eikä talvistakaan ole selvitty.

Näistä vaikeuksista huolimatta junankäyttäjät eivät ole luopuneet käyttämästä työmatkoihinsa junaa. Tämän uskollisuuden pitäisi olla kannuste VR Group Oy:lle kehittää toimintaansa, myös Jokelan aseman kohdalla.

VR Group Oy on valtionyhtiö. Eduskunnalla on päätösvaltaa saattaa se oikeille raiteille myös asemapalveluissa. Kansanedustajaehdokkaita kiinnosti kyllä olla esillä tukemassa palvelujen jatkamista. Heillä riitti voimia olla esillä mm. adressin jättötilaisuudessa eduskunnassa mutta teot ovat olleet samaa luokkaa kuin valtionyhtiöiden vastuuministerillä Häkämiehellä, - käsien levittelyksi se jäi.

Tuusulalaiset kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut ovat edelleen avainasemassa tulevissa päätöksissä VR Group Oy kanssa, viedä asia liki 5000 allekirjoittajan vaatimaan tulokseen - säilyttää Jokelan asema lipunmyynteineen.

Samaan aikaan Jokelan asemakamppailun kanssa on suuri joukko Tuusulan kunnanvaltuutettuja lähtenyt mukaan aloitteeseen jonka tarkoituksena olisi saada harjoitusjäähalli Jokelaan. Tämän hankkeen kustannukset olisivat noin 2,5 milj.euroa kunnalle. Herää väistämättä kysymys mihin halutaan satsata; tavallisen ihmisen tarpeisiin
vai lajiin, jolle Jokelasta ei löydy edes harrastajaseuraa.

keskiviikko 25. toukokuuta 2011

hyvinvointivaltio pelastettava!

hyvinvointivaltio pelastettava! joriporspakka.blogspot.com
Kuntalaisen aloite, Jokelan aseman säilyttämiseksi.
24.5.2011 Lähetetty Tuusulan kunnalle.

Aloitteeni kohteena on, että Tuusulan kunta osallistuu Jokelan rautatieaseman palveluiden kustannuksiin, jolla turvattaisiin lipunmyynnin jatkaminen Jokelan asemalla henkilökohtaisena palveluna.

Toivon pikaista yhteydenottoa ko. asiasta Tuusulan kunnalta VRGrop Oy:n neuvotteluyhteyden saamiseksi.

Perustelut:
Tiedämme Iisalmen ja Kemijärven lopettamisuhan alla olleiden asemien lipunmyyntien
jatkuvan ko. kuntien tuella.

Tuusulan ainoa rautatieasema (jo 136 vuotias) säilyttäisi toimivuutensa samanlaisella tukitoimenpiteellä. Ja varmentaisi Jokelan säilymisen juna-asema paikkakuntana.
Päivittäiset junankäyttäjät Jokelasta (n. 2200 kpl) päivittäin tarvitsevat myös toimivaa ja neuvoantavaa palvelua.
Jokelan taajaman yhä lisääntyvä asukasmäärä tuo myös enemmän junankäyttäjiä, myös päivittäiseen työmatkaliikenteeseen.
Ja yli 4500 kuntalaista/kansalaista vaati allekirjoituksellaan asemamme säilyttämistä.

Kyseessä on joukkoliikennepalvelu, joka on tehokkain, luontoystävällisin ja kansantaloudellisesti edullisin matkustustapa Tuusulan kunnan Jokelan asukkaille.